قوانین و مقررات

ضمن تشکر ازخرید شما

لطفا در انتخاب سایز و رنگ دقت کنید.

برای کارهای شخصی دوزی در صورت اشتباه در اندازه گیری مسوولیت با مشتری عزیز است.

اگر محصولی اشتباه و یا مشکل دار ارسال بشود , تاحد اکثر ۲۴ساعت بعد از تحویل به مشتری همراه تگ لباس و بسته‌بندی در شرایط اولیه

(لباس پوشیده نشده باشد، بدون بوی بدن و عطر و زدگی یا پارگی) تعویض, امکان پذیر می باشد هزینه ارسال مجدد با متسی میباشد.

با احترام,

مرجوع و تعویض در غیر از موارد ذکر شده امکان پذیر نیست.